top of page

Essay documentary "Freske Studenice - Misao o večnosti"

Film-essay by Narcisa Darijević-Marković presented as a part of the exhibition SPIRITUAL AND CULTURAL TREASURE OF STUDENICA MONASTERY – PAST, PERSEVERANCE, CONTEMPORANEITY at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia. Opening was on December 13th 2019 at the SANU gallery in Belgrade.

https://www.sanu.ac.rs/en/sasa-gallery-of-visual-arts-and-music/current-exibitions/

FRESKE STUDENICE - Misao o večnosti

Directed by: Narcisa Darijević Marković Director of photography: Boško Djordjević Drone operators: Miroslav Mišić Dejan Kremić Camera assistant: Marija Momić Color grading: Uroš Petrov Composer: Svetislav Božić Member of the SAAS Editor: Branka Pavlović

Videostills gallery:

Full video:

https://vimeo.com/379153250/1916a2f175

Press: https://www.danas.rs/kultura/digitalni-pogled-u-zaduzbinu-stefana-nemanje/

"Izložba o Studenici obuhvata i dokumentarni filmski esej Narcise Darijević, koji istovremeno prati dve priče – jednu koja prikazuje promene izgleda Studenice tokom godine i tokom dana, a druga tehnologiju rada na živopisu, nastanak i izradu fresaka..."

"...У овом делу изложбе највећа пажња посвећена је управо тим најновијим радовима на живопису католикона. Они су основни мотив филма-есеја Фреске Студенице – мисао о вечности ауторке Нарцисе Даријевић Марковић. Филм је снимљен у последње две године У овом делу изложбе највећа пажња посвећена је управо тим најновијим радовима на живопису католикона. Они су основни мотив филма-есеја Фреске Студенице – мисао о вечности ауторке Нарцисе Даријевић Марковић. Филм је снимљен у последње две године у манастиру Студеница током радова на обнови живописа."

Режија: Нарциса Даријевић Марковић Директор фотографије: Бошко Ђорђевић Дрон оператери: Мирослав Мишић Дејан Кремић Асистенткиња камере: Марија Момић Колор корекција: Урош Петров Композитор музике: Светислав Божић дописни члан САНУ Монтажа: Бранка Павловић Хвала: Архимандрит Тихон (Ракићевић), игуман манастира Студеница Братство манастира Студеница Републички завод за зашиту споменика културе Београд Аутор и руководилац пројекта мр Стојанка Самарџић конзерватор-рестауратор, стручни саветник Стручна екипа конзерватора-рестауратора: Гордана Јаковљев, руководилац стручне екипе Весна Чанак, Ненад Богојевић, Марија Пешановић, Лука Дедић, Владимир Маркоски, Сузана Златарић, Милица Анђелић, Јована Јовановић, Милана Јовановић, Jелена Симић Факултет Примењених Уметности Београд Одсек Конзервација и рестаурација Ред. проф. мр Радомир Самарџић, конзерватор-рестауратор стручни саветник Студенти основних и мастер академских студија Студијског програма конзервација и рестаурација на ФПУ Магдалена Дробњаковић, Тијана Кнежевић, Павле Ђајић, Илија Андрић, Милица Опалић Факултет драмских уметности Београд Београд, новембар 2019

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page